HongKong: Kỉ niệm 50 năm ra mắt tập truyện Doraemon đầu tiên

Kỷ niệm 50 năm ra mắt tập truyện Doraemon đầu tiên tại DDT Store – Hongkong
▪Thời gian: Ngày 4.09.2020 đến 15.09.2020
▪Địa điểm: Hysan Place – Hongkong
▪Source: Kelly Fu
Source: Kelly Fu (Instagram: Kelly.fuu)
Source: Kelly Fu (Instagram: Kelly.fuu)
Source: Kelly Fu (Instagram: Kelly.fuu)
Source: Kelly Fu (Instagram: Kelly.fuu)
Source: Kelly Fu (Instagram: Kelly.fuu)